Menu
Prøv gratis i 30 dage
Bliv kontaktet

Handelsbetingelser for Keatech ApS

Senest opdateret: 21. januar 2021

Enhver levering fra Keatech ApS (herefter Keatech) sker på grundlag af nærværende handelsbetingelser, der er bindende for alle leverancer, samt løbende ydelser mellem Kunden og Keatech.

Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du bruger vores website, skriver dig op til en gratis test eller logger ind i Keatech LIVE (herefter Tjenesten). Din adgang til Tjenesten er betinget af, at du har accepteret og overholder disse betingelser.

Keatech GPS hardware

Keatech GPS hardwaren (herefter Produktet) ejes ikke af Kunden, men er en udlejningsenhed og indgår i abonnementet. Alt ejerskab af Produktet for hele abonnementets fulde længde tilhører Keatech. Produktet skal returneres ved opsigelse af abonnementet. Hvis Produktet ikke returneres til Keatech efter 10 dage fra opsigelsesdatoen, efter ophør af en prøveperiode, eller hvis Produktet
bortkommer, faktureres Kunden 500 DKK pr. enhed.

Abonnement

Tjenesten faktureres på abonnementsbasis. Abonnementet faktureres løbende 12 mdr. forud, hvis ikke andet er aftalt. Ved afslutning af hver faktureringsperiode vil Kundens abonnement automatisk fornyes under samme betingelser, medmindre Kunden eller Keatech annullerer dette. Kunden kan annullere sit abonnement ved at kontakte Keatech på support@keatech.com.

Keatech kan efter eget skøn og til enhver tid ændre prisen på abonnementet. Enhver abonnementsændring træder i kraft ved udgangen af den daværende faktureringscyklus.

Keatech giver Kunden en rimelig forudgående meddelelse om enhver ændring i prisen på
abonnementet samt giver Kunden mulighed for at opsige sit abonnement før en sådan ændring træder i kraft.

Fortsætter Kunden med at bruge Tjenesten efter ændringen af prisen på abonnementet, tolkes dette som accept af abonnementets ændring.

Med mindre loven kræver det, bliver forudbetalt abonnement ikke refunderet.

Gratis 30 dages prøve for Keatech LIVE

Keatech tilbyder en gratis prøveperiode på 30 dage. Prøveperioden på de 30 dage starter fra første gang, Kunden er logget ind i Tjenesten.

Produktet, som Kunden skal bruge under testen sendes fragtfrit til Kunden og kan uden omkostninger testes i 30 dage. Der betales ikke abonnement i denne prøveperiode.

I prøveperioden vil Kunden have fuld adgang til Tjenesten, dækkende både adgang til websystem og apps leveret af Keatech.

2-5 dage før udløb af den gratis prøveperiode vil Kunden blive bedt om at tage stilling til, om han ønsker at fortsætte som betalende abonnent.

Ønsker Kunden at fortsætte som betalende abonnent, vil der blive fremsendt en faktura på abonnement. Se mere under ”Abonnement”.

Ønsker Kunden ikke at fortsætte som betalende abonnent, skal Produktet returneres inden for 10 dage. Keatech fremsender pakkelabel, så denne kan returneres fragtfrit for Kunden. Se mere under ”Keatech GPS hardware ejerskab”.

Intellektuel ejendom

Tjenesten og dets indhold, funktioner og funktionalitet er og vil forblive eksklusiv ejendom hos Keatech. Tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love i Danmark. Vores varemærker og visuelle forretningsidentitet må ikke anvendes i forbindelse med noget produkt eller en tjeneste uden forudgående skriftligt samtykke fra Keatech.

Opsigelse

Kunden kan opsige sit abonnement med 1 måneds varsel ved udgangen af en måned. Se mere under ”Abonnement”. Ved opsigelse af abonnementet skal Kunden returnere Produktet til Keatech. Se mere under ”Keatech GPS hardware ejerskab”. Forudbetalt abonnement refunderes ikke, med mindre loven kræver det.

Forhindret leverance og force majeure

Keatech er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Keatechs forpligtelser, herunder såvel for Produktet som for Tjenesten, såfremt Keatech kan godtgøre, at dette skyldes en hindring uden for Keatechs kontrol såsom, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, strømafbrydelser eller mangelfuld levering
af materialer fra underleverandører, herunder nedbrud hos Keatechs internetleverandør, kortleverandør mv., afbrydelser og ændringer af internetforbindelser, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.

I så fald er Keatech berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at annullere aftalen, uden at Kunden kan kræve erstatning eller godtgørelse for hverken direkte eller indirekte tab, herunder driftstab m.v. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre Keatech forinden har annulleret denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger også Kunden til at annullere aftalen.

Garanti/ansvar

Keatech giver livsvarig garanti på Produktet, så længe denne er under abonnement og betales rettidigt af Kunden.

Garantien gælder kun, såfremt Produktet er forsvarligt opbevaret og af Kunden er anvendt korrekt og til sædvanligt brug ifølge Keatechs specifikationer. Keatech er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af Kunden, ændringer foretaget uden Keatechs skriftlige samtykke eller reparationer, som Kunden har udført på mangelfuld måde.

Keatechs erstatningspligt er maksimeret til 1.000 kr for det mangelfulde Produkt, og erstatningspligten omfatter under ingen omstændigheder direkte eller indirekte tab så som driftstab, tidstab og avancetab, som produktet måtte have medført.

Ændringer

Keatech forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse betingelser til enhver tid. Hvis en ændring er væsentlig, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel, inden eventuelle nye vilkår træder i kraft. Hvad der er en væsentlig ændring vil blive bestemt efter vores eget skøn.

Ved fortsat brug af Keatechs Tjeneste, efter at disse ændringer er trådt i kraft, accepterer Kunden at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis Kunden ikke accepterer de nye vilkår, skal Kunden stoppe med at bruge tjenesten.

Det siger vores kunder

https://www.keatech.com/hubfs/video/cases/fjordbak-byg/fjord-small.mp4
https://www.keatech.com/hubfs/video/cases/uniway/uniway-small.mp4

Integrér med de værktøjer, du allerede bruger

Så kan du få præcise data om for eksempel kundebesøg direkte over i dit sagsstyringsprogram. Så sparer du både tid og penge.

Ordrestyring_logo_black_large
ekomplet-3
minuba

Kun 81 kr / md. per GPS ekskl. moms

  • Alt andet inkluderet
  • Ingen binding
  • Intet oprettelsesgebyr

Prøv gratis i 30 dageBliv kontaktet

hand-iphone-keatech-live-app

Keatech Live på mobil og iPad

Hold styr på dine køretøjer, trailere og værktøjer - også når du er på farten

Download Keatech Live lige her

appstore-2google-play-2

Gør som mere end 1.000 andre håndværker-, service- og transportvirksomheder

viktech
snedkermester-arne-pedersen
hoegnsoendberg
uniway
Davidsen_logo
Carlsberg

Oftest stillede spørgsmål

Har du andre spørgsmål?

Så er Kenneth klar ved telefonen.

71 96 96 62