Integrationer för Keatech

Vi har samarbetat med de bästa i branschen. Därför fungerar Keatech inte bara som en fristående plattform — utan också med de verktyg du redan använder.
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
Integrationer

Vi arbetar med de verktyg som du redan använder

Detta innebär att förutom åtkomst till Keatech LIVE har dina ekonomipersonal alltid tillgång till uppdaterad information i ärendet och ekonomisystem de använder varje dag. Det är smart och utan extra kostnad.
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva

Ordrestyring

Här får du start och stopp för dina ärenden i Orderhantering. Det vill säga, du kan nu se var, hur länge bilen har parkerats på adressen och hur många kilometer den har rest. Det hjälper dig att se om det finns avvikelser på de timmar som arbetstagaren har registrerat på uppgiften och tiden bilen har parkerats. Du kan också använda den om en kund har lämnat in en invändning mot en faktura, där kunden tror att du bara var där i två timmar, men fakturan lät på 4 timmar. Då kan du snabbt hitta uppgiften i Order Management och se om kunden har rätt eller inte. Du har också möjlighet att se bilarna på Keatech Live inom Order Management. Så du behöver inte byta webbläsare och du kan istället sitta inne i Order Management och kassera dina bilar. Därför, om något brådskande uppstår, kan du snabbt se vilken anställd som är tillgänglig och närmast klienten och skapa uppgiften för honom omedelbart.
__wf_reserverad_ärva

E-Komplet

Med integrationen mellan Keatech och e-Complete har du möjlighet att se dina bilar på Keatech Live inuti e-Complete. Så du behöver inte byta webbläsare, utan du kan istället sitta inne i E-Complete och kasta dina bilar. Därför, om något brådskande uppstår, kan du snabbt se vilken anställd som är tillgänglig och närmast klienten och skapa uppgiften för honom omedelbart.
__wf_reserverad_ärva

Minuba

Här kommer du igång och stannar in i dina affärer i Minuba. Det vill säga att du nu kan se hur länge bilen har parkerats på adressen och hur många kilometer den har rest. Det hjälper dig att se om det finns avvikelser på de timmar som arbetstagaren har registrerat på uppgiften och tiden bilen har parkerats. Du kan också använda den om en kund har lämnat in en invändning mot en faktura, där kunden tror att du bara var där i två timmar men fakturan lät på 4 timmar. Då kan du snabbt hitta uppgiften inuti Minuba och se om kunden har rätt eller inte.
__wf_reserverad_ärva

Intempus

Få exakt tidrapport utan avvikelser. Keatech-integrationen med Intempus ger en fullständig översikt över anställda och säkerställer att timmarna för dina ärenden registreras korrekt;
__wf_reserverad_ärva

EG One

Här har du möjlighet att se bilarna från Keatech Live direkt i EG One. Så du behöver inte byta webbläsare och kan nu istället sitta inne i EG ONE och kasta dina bilar. Därför, om något brådskande uppstår, kan du snabbt se vilken anställd som är tillgänglig och närmast klienten och skapa uppgiften för honom omedelbart.
__wf_reserverad_ärva

E-Regnskab

Digitalt redovisningssystem för hantering av ärenden, erbjudanden, inventering, löner, e-faktura, redovisning och mobila kuponger.
__wf_reserverad_ärva

Project 44

Om du har Keatech installerat i dina släpvagnar och/eller släpvagnar kan data skickas till project44.