Flådestyring og GPS tracking

Flådestyring og GPS tracker fra Keatech gør det nemt og hurtigt for din virksomhed at holde øje med hele jeres varebiler, firmabiler, lastbiler, maskiner og trailere.
Circle with Keatech Logo Mark & Various Machines in Circle
Fordele

Få det fulde overblik over flåden

Keatech tilbyder et sortiment på fire forskellige GPS-enheder med simkort, hvilket sikrer ekstra stabil forbindelse. Du kan nemt og hurtigt vælge præcis de GPS-enheder, der passer bedst med din forretning.
Keatech Dashboard Illustration

Nemt at bruge

Keatechs flådestyringssoftware er bygget på en brugervenlig platform og intuitiv app, som gør det nemt at administrere og spore hele flåden.

Real Time Tracking Illustration

Ruteplanlægning

Systemet giver real-time GPS-tracking af hele flåden, hvilket gør det simpelt at følge alle køretøjer, maskiner og traileres aktiviteter og placering.

Security Feature Illustration

Sikkerhed

Keatech minimerer risikoen for tyveri eller uautoriseret brug af køretøjerne i flåden. Få en alarm med det samme dine køretøjer forlader din arbejdsplads.

Overskuelig flådestyring

Prisen på vores GPS-enheder er fast og forudsigelig, og der er ingen binding, så du kan nemt og effektivt skalere op og ned

Reporting Illustration in Keatech

Rapportering

Keatechs flådestyringssoftware giver detaljerede rapporter om flådens aktiviteter, herunder brændstoforbrug, kørselsvaner og vedligeholdelsesbehov.

Illustration showing Keatech Integrations

Integration

Keatech kan integreres med de mest populære ERP- eller sagsstyringsprogrammer. Vi hjælper dig selvfølgelig gerne med integrationen!

Oftest stillede spørgsmål

Hvad er flådestyring?

Med flådestyring kan du administrere og optimere en samling af køretøjer, uanset om det drejer sig om lastbiler, varevogne ellerpersonbiler, som bruges til kommercielle formål. Dette omfatter overvågning af køretøjerne, styring af kørselsruter, vedligeholdelse, brændstofstyring og meget mere.

Hvordan fungerer en flådestyringsløsning?

Vores flådestyringsløsningbruger typisk GPS-tracking og telematikteknologi til at indsamle data fra køretøjerne i realtid. Disse data inkluderer placering, hastighed, brændstofforbrug, CO2-udledning og mere. Det giver flådeejere og operatører mulighed for at overvåge og styrekøretøjerne mere effektivt.

Hvordan kan flådestyring reducere omkostninger?

Flådestyring kanreducere omkostninger ved at optimere kørselsruter, reducere brændstofforbrug, minimere vedligeholdelsesbehov, og forbedre føreradfærd.

Er flådestyring kun for store virksomheder?

Nej, flådestyring kanvære gavnligt for virksomheder i alle størrelser, lige fra små virksomheder medet par køretøjer til store flådeoperatører.

Hvordan kan flådestyring forbedre sikkerheden?

Vores flådestyringssystem gør det muligt for virksomheder at overvågeføreradfærd, herunder maksimal hastighedfor en specifik kørsel. Dette givermulighed for at identificere risikofyldt kørselsadfærd og træffe foranstaltninger for at forbedre sikkerheden. Desuden kan køretøjssporing og geofencing hjælpe i tilfælde af ulykker eller tyveri af flåden.

Hvordan kan flådestyring forbedre miljøvenligheden?

Flådestyring kanreducere miljøpåvirkningen ved at optimere ruter, mindske brændstofforbrug og dermed reducere CO2-udledning. Det hjælper virksomheder med at opfylde deres miljømæssige målsætninger.

Hvilke data indsamles af vores flådestyringssystem?

Typiske data der indsamles, inkluderer køretøjets placering, hastighed, kørselsmønstre, brændstofforbrug, CO2-udslip og vedligeholdelsesbehov.

Hvordan vælger jeg den rigtige flådestyringsløsning for min virksomhed?

Valg af den rigtigeflådestyringsløsning afhænger af dine specifikke behov og målsætninger. Det ervigtigt at evaluere dine krav, budget og ønsker for funktionalitet, før duforetager en beslutning.

Skal det være dansk support? Skal systemet værebrugervenligt? Skal det kunne integreres til jeres sagsstyringssystem? Altdette får du hvis du vælger flådestyring fra Keatech.

Hvad er udfordringerne i flådestyring?

Flådestyring kommer med flere udfordringer, herundereffektiv ruteplanlægning, brændstofstyring, føreradfærd, vedligeholdelse ogoverholdelse af lovgivning. Udfordringen ligger i at optimere disse områder forat reducere omkostninger og forbedre driftseffektiviteten.

Hvilke fordele er der ved flådestyring?

Med effektiv flådestyring får du indsigt til at træffe bedrebeslutninger – og optimere din forretning. Her er en række fordele vedflådestyring:

·     Reducerede omkostninger: Ved at optimereruter og minimere brændstofforbrug kan du spare penge på drift ogvedligeholdelse af din flåde.

·     Øget produktivitet: Med bedre planlægningog styring kan du øge produktiviteten og levere varer eller tjenester tiltiden.

·     Forbedret sikkerhed: Overvågning afføreradfærd og vedligeholdelse kan hjælpe med at forhindre ulykker og forbedresikkerheden.

·     Miljøvenligere drift: Ved at reducerebrændstofforbrug og CO2-udledning kan du bidrage til en bæredygtig fremtid.

Er flådestyring og GPS-tracking det samme?

Nej, flådestyring og GPS-tracking er ikke det samme, men deer ofte integreret i flådestyringssystemer. GPS-tracking fokuserer primært påat spore køretøjers placering i realtid, mens flådestyring omfatter en brederevifte af funktioner, herunder ruteoptimering, brændstofstyring og overvågningaf kørselsadfærd.

Hvorfor vælge flådestyringssoftware fra Keatech?

Uanset om du har en stor flåde eller blot et par køretøjer,kan vores skræddersyede flådestyringssoftware med GPS-tracking hjælpe dig medat få en mere effektiv flåde.

·     Flådestyringssystem: Vi tilbyderavancerede teknologiske løsninger, herunder GPS-tracking og telematik, dergiver dig realtidsinformation om dine køretøjer.

·     Ruteoptimering: Vores software kan hjælpedig med at planlægge de mest effektive kørselsruter for at spare tid og penge.

·     Vedligeholdelsesplanlægning: Vi hjælperdig med at opretholde din flåde i topform for at minimere nedetid ogreparationer.

·     Brændstofstyring: Vores systemer hjælperdig med at overvåge og reducere brændstofforbruget for at spare penge ogreducere miljøpåvirkningen.

·     Rapporter og analyser: Få indsigt i dinflåds ydeevne med detaljerede rapporter og analyser, der kan hjælpe dig med attræffe informerede beslutninger.

·     ­­ Har du brug for hjælp sidder vi klartil at hjælpe dig – med det samme.

Har du andre spørgsmål?

Kontakt os på vores support telefon eller skriv til os.

Kontakt os